DIERFYSIOTHERAPIE

Gezonde dieren bewegen zich harmonieus en zijn in balans. Wanneer dit verstoord wordt door bijvoorbeeld een (erfelijke) aandoening, overbelasting, trauma etc., kan dit leiden tot een stoornis aan het bewegingsapparaat. De dierfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegingsapparaat en kan wellicht helpen en ondersteuning bieden.

CONTACT

Dierfysiotherapie Goes
Helen Verburg – Wiering
p/a Buys Ballotstraat 30
4462 AR Goes

info@dierfysiotherapiegoes.nl
06-50410850
K.v.K.: 20144625
Stuur een e-mail
Mijn logo is gemaakt door: Johan Elenbaas (www.johanelenbaas.nl)
Workshops / lezingen

Het is ook mogelijk om een lezing of workshop te organiseren voor uw vereniging, stalling of groep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lezing over een bepaald onderwerp dat betrekking heeft op dierfysiotherapie zoals blessure preventie, herkennen van klachten etc. Of een actieve workshop waarbij iedereen zijn hond mee kan nemen zoals hondenmassage of een balance workshop. U kunt uiteraard ook zelf een onderwerp aandragen voor een lezing of workshop, we kunnen hier altijd een afspraak voor maken om er een leuke en informatieve avond of (dag)deel van te maken.

Privacy: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Uw privacy is belangrijk, zowel voor uzelf als voor mij. Daarom is het belangrijk om te weten welke gegevens er bewaard worden en op welke manier hier gebruik van gemaakt wordt. Gegevens die verwerkt worden om uw hond of paard de juiste behandeling te kunnen geven:

- NAW gegevens; voor contact, verzekering, facturering (indien nodig)
- Gegevens van uw dierenarts; mogelijk ter overleg, diagnose, medische ingrepen/onderzoeken, medicatie
- Gegevens van de hond of het paard; denk hierbij aan naam, leeftijd, ras, uiterlijke kenmerken, (normaal) gedrag, doeleinde
- Onderzoeksgegevens; basis functie onderzoek, uitslagen van testen en metingen
- Dagrapportage; bijzonderheden, uitgevoerde behandeling

Deze gegevens gebruik ik voor het opstellen van de diagnose en het behandelplan om er voor te zorgen dat uw dier de juiste zorg krijgt. Mogelijk zal overleg met uw dierenarts gewenst zijn, echter zal ik dit eerst met u bespreken.

De gegevens worden digitaal en/of schriftelijk opgeslagen. De gegevens die ik verwerk heb ik verkregen via uzelf of via uw dierenarts. Voor deze gegevens heb ik een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar, daarna worden ze vernietigd. In de privacywetgeving staat vermeld dat u mag vragen om privacy gerelateerde gegevens te verwijderen. Ik ben echter wel verplicht om een administratie bij te houden. Een dergelijk verzoek kan daardoor deels worden ingewilligd. Naast uw dierenarts werk ik niet met externe partijen. Indien uw hond of paard verzekerd is ontvangt u van mij na de behandeling een factuur die u zelf bij uw verzekering kan declareren. In geval van letselschade kan dit anders geregeld zijn, dit dient u dan bij mij aan te geven. U dient dan akkoord te geven voor contact met de verzekering.

Mocht u hierover nog vragen hebben, kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen.